Assens-Mariagerjagtforening.

Pokal Vindere 2012.

Velkommen til vores hjemmeside

Assens-Mariagerjagtforening er en lokalforening under Danmarksjægerforbund. http://www.jagerforbundet.dk  

placeret i kreds 1;

Foreningens formål er at varetage jægernes interesser i lokalområdet samt på landsplan. Her under sikring af jagt muligheder, biotoper og vildt, således at jagten også kan opleves af de næste generationer i Danmark!

Foreningen skal udbrede forståelsen for at al jagt, skal være bæredygtig jagt og oplyse om vigtigheden af en varieret samt vildt venlig biotop.

Medlems kontingent.

   Der tillægges 100,-kr i lokalforenings kontingent til neden stående satser!

Kontingentsatser for 2022:

Medlemskategori

Sats DKK

Blad

Bemærkninger

Prøvemedlemskab

Gratis

+

Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede rettigheder - du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer,

prøver, mesterskaber & jagter mv. Disse fordele får du først ved et ordinært medlemskab.

Ordinær fra 26 år

840,-

+

Kursist (jagttegnsaspirant)

0

+

Er du kursist, dvs. i gang med at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i 18 måneder. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemsskab, afhængig af din alder.

Junior 0-15 år

114,-

-

Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år. Medlemsskab er uden levering af magasinet Jæger.

Ungdom 16-25 år

422,-

+

Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år.

Senior

508,-

+

Født i 1948 eller tidligere.

Husstand

422,-

-

Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent men uden ret til levering af magasinet Jæger.

Ekstraordinær

57,-

-

Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.

Støttemedlem u/jagttegn

115,-


-

Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af - og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.

Det er muligt at fravælge bladet Jæger. Det betyder, at du kan ønske IKKE at modtage bladet. Du vil da blive fratrukket 137 kr. årligt i dit kontingent. Det er gældende for de medlemsskaber, hvor medlemmet som udgangspunkt ellers er berettiget til at modtage bladet. Send en mail til Medlemsservice, såfremt du måtte ønske dette. Skriv til medl@jaegerne.dk

niels 19.05.2022 15:04

Nej, som der står øverst lægges der100-kr. i lokalforenings kontingent.
så i alt 897- kr.

Jesper fisker 19.05.2022 11:32

Hej kan man blive medlem uden at være medlem af Danmarks jægerforbund

Jesper fisker 19.05.2022 13:53

Så får de 797 kr er man både medlem af jægerforbundet og jer

Niels Skjellerup 19.05.2022 13:41

Hej Jesper
Nej medlemsskab er også medlemskab af Danmarks jægerforbund.
Mvh. Niels

Pia Olesen 09.12.2020 07:49

Hej Niels
Tak for svar. Hvordan gør jeg for, at blive meldt ind? Mvh. Pia

Niels 10.12.2020 18:24

Jaegerforbundet dk./ bliv medlem.
Eller jeg kan indmelde dig,oplysninger:
Ønsket medlemskab ordinær eller andet ?
Fødsels dato og årstal.
Mail adr. Og gerne tlf

Pia Olesen 08.12.2020 11:44

Hej. Kan man godt blive medlem af jagtforeningen, hvis man har bestået jagtprøven, men mangler at bestå skydeprøven? Med venlig hilsen Pia

Niels 08.12.2020 18:11

Hej Pia
Jagttegn, skyde prøve mm. er ingen betingelse for medlemskab.
Foreningen er åben for alle.
Mvh. Niels

Nyeste kommentarer

02.08 | 16:48

Der skal være Broholmer bedømmelse den 9-10-2022, så vi bør holde je...

19.05 | 15:04

Nej, som der står øverst lægges der100-kr. i lokalforenings k...

19.05 | 13:53

Så får de 797 kr er man både medlem af jægerforbundet og jer

19.05 | 13:41

Hej Jesper Nej medlemsskab er også medlemskab af Danmarks jægerf...